Home Pictura
Pictura PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 28 August 2012 22:44

Educaţia estetică, ca o componentă a educaţiei generale vizează educaţia pentru şi prin frumos. Întrucât esteticul se realizează printr-un şir de categorii estetice (sublimul, frumosul, tragicul, comicul, etc.), educaţia estetică devine o pregătire pentru şi prin aceste valori. Educaţia estetică este un proces pedagogic complex prin care se urmăreşte dezvoltarea simţului pentru frumos, receptivitatea acestuia, aşa numitul “gust estetic” sau capacitatea de a deosebi adevărata frumuseţe de falsa frumuseţe, judecata estetică, emoţia estetică şi dispoziţia de integrare creatoare a frumosului în viaţa cotidiană. Astfel, educaţia artistică devine un proces complex de iniţiere şi formare în vederea înţelegerii creatoare a artelor şi de influenţă a artei asupra formării conştiinţei umane. Educaţia artistică în şcoală presupune, în primul rând, o sensibilizare estetică a celor educaţi şi conducerea lor spre înţelegerea, aprecierea şi asimilarea creatoare a artelor şi a teoriilor despre artă printr-un proces continuu şi  sistematic. Acest proces determină şi o valorificare a potenţialului formativ al valorilor materiale şi spirituale ale societăţii. Posibilitatea înrâuririi spiritului prin artă fiind asigurată de faptul că emoţia estetică constituie o angajare integrală a personalităţii ca răspuns la sistemul de valori existent în opera percepută. Finalitatea educaţiei artistice devenind o formare a priceperilor (capacităţilor) de receptare, de integrare şi de creaţie a structurilor expresive autentice. Educaţia artistico - plastică, în învatamântul preuniversitar, se prezintă ca un mijloc de realizare a unui echilibru între pregatirea cultural-stiinţifică şi cea literar-artistică. Complementaritatea acestor laturi pledează pentru dezvoltarea educaţiei artistice, pentru ridicarea ei permanentă la nivelul cerinţelor actuale. Departe de a-şi fi pierdut semnificaţia şi importanţa, în condiţiile actuale, în special cele ale progresului tehnic, educaţia artistică este imperios necesară şi îşi sporeşte importanţa necontenit.

Profesor Elena Fociak

Coordonator cerc pictură,