Home Oferta Educationala RAPORT DE ACTIVITATE 2012-2013
RAPORT DE ACTIVITATE 2012-2013 PDF Imprimare Email
Miercuri, 16 Octombrie 2013 13:27


RAPORT   DE  ACTIVITATE

An  ?colar 2012-2013

Semestrul  I

 

Conform noii legisla?ii, (art. 5.1 ?i 5.2 din Regulamentul privind organizarea ?i func?ionarea palatelor ?i cluburilor copiilor) activitatea de la Palatul Copiilor Vaslui a debutat odat? cu începerea anului ?colar, iar structura lui este similar? celei din unit??ile de înv???mânt de tip formal. Astfel, semestrul I a început printr-o activitate cultural artistic? numit? „Palatul Copiilor ?i-a redeschis por?ile”, în care am punctat oferta educa?ional? pentru acest an ?i de asemeni rezultatele ob?inute în anul ?colar precedent. Activitatea a avut loc în Centrul Civic al Municipiului, a fost organizat? în colaborare cu ISJ Vaslui ?i Primaria ora?ului Au participat toate cercurile cultural-artistice cu momente care au realizat un spectacol bine apreciat de public, cercurile tehnico- stiintifice ?i-au prezentat ofertele prin demonstra?ii cu copiii ?i materiale publicitare.

Incadrarea personalului didactic - din cele 17 norme, prin frac?ionare, ?i prin înfiin?area unor grupe în alt profil în cadrul cercurilor, am reu?it s? oferim o palet? bogat? ?i atractiv? de activitati educative pentru elevi:

I.Oferta  educativ? pentru anul ?colar 2012-2013, este :

 • Arta textil?/ Cultur? ?i civiliza?ie englez?
 • Matematic? aplicat? în tehnica de calcul
 • Informatic?
 • Pictur?
 • Muzic? u?oar?, vocal? ?i instrumental?
 • Crea?ie/ Cenaclu literar
 • Gimnastic? ritmic?
 • Carting/ Tenis de mas?
 • Etnografie ?i folclor
 • Cor / Grup vocal
 • Orientare turistic?
 • Fanfara
 • Dans modern/ Dans contemporan
 • Prietenii pompierilor/ Grafic? pe calculator
 • Muzica folk
 • Dansuri populare/ ?ah
 • Muzic? popular?
 • Muzica instrumental?/ Automodele
 • Electronic?
 • Ansamblu vocal-instrumental

 

Referitor la corpul profesoral, toate cadrele didactice sunt calificate : 16 au studii superioare de lung? durat?, 3 profesori au studii de scurt? durat?, corepetitorul are studii medii; 12 cadre didactice au gradul didactic I,  3 cu definitivat în înv???mânt, 4 profesori sunt în curs de ob?inerea gradelor didactice.

Referitor la perfec?ionarea continu? a cadrelor didactice putem men?iona c? în acest an ?colar un profesor este înscris pentru ob?inerea gradului didactic II, 1 este înscris la definitivat, un profesor este înscris la studii doctorale.

Num?rul copiilor care particip? la activit??ile de cerc este de 2.246; structura grupelor este 91 grupe de încep?tori,  grupe avansa?i -  55 ?i 7 grupe de performan??.

Se remarc? având frecven?? foarte bun? cercurile: “Gimnastic? ritmic?”, “Dans modern”, “Matematic? aplicat? în tehnica de calcul”, „Pictur?”, ”Muzic? u?oar?, vocal? ?i instrumental?”, “Cenaclu literar”, ”Fanfara”, „Cor”, „Arta textil?/Cultura ?i Civiliza?ie Englez?”, „Etnografie ?i folclor”, „Muzica folk”, ”Muzic? instrumental?/Automodele”, „Dans popular/?ah”, Ansamblul vocal-instrumental « Izvora?ul », Grupul folcloric « Firicelul ».

In prima s?pt?mân? de activitate, în cadrul Consiliului Profesoral de la Palatul Copiilor Vaslui, au fost stabili?i membrii Consiliului de Administra?ie, Consilierul pentru proiecte ?i programe educative ?colare, comisia C.E.A.C., responsabilii Comisiei cultural artistice ?i al Comisiei tehnico-aplicativ? ?i sportiv-turistice, au fost stabilite comisiile P.S.I., N.T.S.M, comisiile de inventariere, de casare, responsabilii cu serviciul pe unitate, condica, ?.a.m.d.

Responsabilii comisiilor metodice au verificat modul de întocmire al planific?rilor calendaristice, al programelor minimale, s-au ocupat de vizarea acestora la conducerea institu?iei ?i la Inspectoratul ?colar; de asemeni au redactat planific?rile activit??ilor educative ale comisiilor metodice pentru semestrul I.

In luna noiembrie au fost redactate ?i trimise la M.E.N. înspre aprobare ?i includere în Calendarul Activit??ilor Educative Extra?colare pentru anul 2012, un num?r de 11 proiecte educative:

II.PROIECTE EDUCATIVE C.A.E.N., M.E.N.- 2012/ 2013

1. Pentru nivel  INTERNATIONAL/NATIONAL

 • Festival Interna?ional de Gimnastic? ?i Dans “PRIETENIA”

Profesor coordonator Anusca Doglan Elena

 • Concurs Na?ional de Automodele “ CUPA VASLUIULUI”

Profesor coordonator Olaru Constantin

 • Concurs Na?ional de ?ah “CUPA PODU INALT!”

Profesor coordonator Grosu Constantin

 • Concurs Na?ional de Informatica Aplicata “C.I.P.”

Profesor coordonator Tonita Aurelia

 • Concurs National de Arta Plastica “Icoane si Ingeri”

Profesor coordonator  Fociak Elena

 • Concurs Na?ional “MASTI POPULARE”

Profesor coordonator Nistoroschi Mirela

 • Concurs National de Muzica Usoara “Ritmuri pe Portativ”

Profesor coordonator Bulboaca  Alin ?i  prof. Varlanu??  Alice

 • Concurs Na?ional pe teme antidrog “ Spune NU!”, ed. a VI-a

Pprofesor coordonator -Tonita Aurelia

 

 1. Pentru nivel REGIONAL/ INTERJUDETEAN
 • Concurs Interjude?ean de Datini si Obiceiuri de Iarn? “DATINA”, edi?ia       a VIII-a,

profesor coordonator- Olaru Constantin

 • Concurs interjudetean „Martisor” 2013 , editia a IX –a

profesor coordonator- Tonita  Aurelia

 • Concurs interjudetean de creatie literara „Povestea mea digitala”, 2013, editia I

profesor coordonator- Gherghe Adrian

 • Concurs interjudetean de grafica pe calculator „Un click, o idee, o imagine”, 2013, editia a I-a                                                          profesor coordinator- Chelaru Bogdan

Planurile de activitate stabilite la nivelul celor dou? comisii  definesc în mod clar ?intele, sarcinile, responsabilit??ile ?i termenele. Pornind de la obiectivele propuse în planul managerial la cel dou? comisii metodice s-au derulat diferite activit??i.

 

III. ACTIVITATI EDUCATIVE DERULATE IN PARTENERIAT CU ALTE  INSTITUTII

 • Program demonstrativ de prezentarea a ofertei eductionale, la începutul anului ?colar, parteneri: Inspectoratul Scolar, Primaria Municipilui Vaslui;
 • Concert “De la Coloana Infinitului la Turnul Effel”, Corala “Fantasia”- partener Primaria Municipilui Vaslui;
 • Program artistic dedicat Zilei Casei Corpului Didactic, 5 octombrie
 • Festival International de “?tafete si Parcursuri Aplicative”: Inspectoratul Scolar, Primaria Municipiului, Colegiul Economic “Anghel Rugina”,A.J.S.P.T.Vaslui;
 • Concert “De la Coloana Infinitului la Turnul Effel”, Corala “Fantasia”, in parteneriat cu I.S.J.Suceava, Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu” Suceava, Clubul Copiilor Radauti;
 • Festival de datini, traditii ?i obiceiuri de Craciun ?i Anul Nou, “Datina” parteneri:I.S.J.Vaslui, Scoala Gimnaziala “Constantin Parfene” Vaslui;
 • Concurs National de Creatie, Traditii si Obiceiuri Romanesti “M??ti Populare”, parteneri : Primaria Municipilui Vaslui, Biblioteca Judeteana ?i Silver Mall;
 • Spectacole de Colinde de Craciun, parteneri: Primaria Municipilui Vaslui, Biserici din municipiu, Silver Mall, s.a.
 • Festival “Carnavalul Iernii”, Fanfara “Rotaria”, Cercurile “Dans modern/ contemporan”, “Etnografie si Folclor”, parteneri: Primaria Municipilui Vaslui, scoli gimnaziale din municipiu;
 • “Pe urmele lui Eminescu, la Ipotesti”, recital Ansamblul “Izvorasul”- parteneri: Palatul Copiilor Botosani, Centrul Cultural “M.Eminescu”, Scoala Gimnaziala Ipotesti.

IV. REZULTATE OBTINUTE DE ELEVI LA CONCURSURI:

La nivel Interational:

7 locul I si 1 “Premiul Special al Juriului”

4 locul II

1 loc III

La nivel National:

4 locul I

8 locul II

10 locul III

6 mentiuni

La nivel Zonal:

9 locul I si 1 Trofeu

4 locul II

2 mentiuni

La nivel local/ judetean

6 locul I

1 loc III

1 mentiune

Pe cercuri, rezultatele se prezinta astfel:

Pictura : Concursul National de Arta Plastica „Culoare si condeie” – Targoviste;

1 mentiune – Ana Maria Haisan;

Sah/ Dansuri populare:

- Cupa ?colilor la ?ah, Locul I cup? + medalii ?i diploma, faz? jude?ean?, prin elevii: Ioan Narcisa Gabriela, P?duraru Adrian Ionu?, Teslariu ?tefan, Popa Drago?, 24 noiembrie

- Cupa Bucovinei, Locul I, Echipajul palatului, medalii ?i diploma, 17 nov. 2012;

- Toamna de aur, Men?iune – Popa Drago?, Ungheni, R. Moldova, 07.oct. 2012;

- Cupa ?colii Sportive Nisporeni, R. Moldova, Locul I, Popa Drago?, 5 nov. 2012

- O.N.S.S. ?ah, etapa municipal?, Locul I, Ioan Narcisa Gabriela, Locul I, Pancu Mihai;

- O.N.S.S. ?ah, etapa jude?ean?, Locul I, Pancu Mihai gimnaziu, Locul I,                         Prelipceanu George Ciprian ?i Gîlc? Adina Gabriela, licee, 16 XII 2012

Matematica aplicata in tehnica de calcul:

Concurs  Transdisciplinar  “Hora Anotimpurilor” – CC  Sacele

Concurs intejudetean “Bucuria Craciunului” – PNC  Bucuresti

Expozitia “ Romania Copiilor”  - PNC Bucuresti

Concurs National ”Masti populare” – Vaslui – 1 loc II, 1 loc III

Dans Modern si Contemporan

Festivalul International de Stafete, Parcursuri Aplicative si Dans “Fair-Play”, editia a XI- a,    Vaslui, 23-25.11.2012:
Clasele I- IV, ansamblul  coregrafic “Speranta”:        
- locul I – dans popular stilizat       
- locul I – majorete
Clasele V- VIII, ansamblul  coregrafic “Star’ S  Dance”:
- locul I – dans de caracter (Latino)
- locul I – dans popular

- locul II la stafete - echipajul "Star'S Dance"

Muzica usoara, vocala si instrumentala:

Concurs na?ional “Comoara Moldovei” –Barlad 21.09.2012- 1 loc III Belciuc Ionut

Concurs na?ional “Constelatia necunoascuta” – Vaslui 28.09.2012 – 1 loc I Corlatan Briana,

3 loc II – BudanClara,Rosu Monica, Pinzaru Alexandra; 1 mentiune – Ursulescu Diana

Concurs na?ional “Stele printre stele” – Bacau 2-3 .11.2012 – 1 loc I BurgheleaDenisa

Concurs na?ional “Cantec de stea” – Piatra Neamt 08.12.2012 – 1 loc III Irimia Diana

Gimnastica ritmica:

Concursul Interjudetean de Muzica ”Constelatia Necunoscuta”

Trofeul Festivalului (formatia Style+ )

Concursul International  de Stafete si Jocuri Aplicative- Vaslui - Locul I

Concursul National de Muzica- Bacau  - Locul III

Arta textila:

Concursuri na?ionale : 2 locuri I, 2 locuri II, 1loc III si 4 mentiuni, Concurs National „Masti  Populare”
Concursuri judetene : 1 loc I, 1 loc III si o mentiune- Concurs de creatii ale copiilor de

Craciun, organizat de Primaria Municipiului Vaslui.
Etnografie si Folclor

Concurs national “Comoara Moldovei” –Barlad 21.09.2012;

1. Laura Rotaru – Premiul II;

2. BuluguViviana – Premiul II ;

3. CarlanBianca – Premiul II;

4.  StoicaAndreea – Premiul II;

5. Stoica Mariana – Premiul III;

6. ViziruDenisa – Premiul III;

7. Carlan Cristina – Mentiune;

8. CapitanuAndreea – Mentiune;

9. EnacheFlavius - Mentiune;

10. Premiu  special al Fundatieiculturale “Star – 2000”.

Concurs interjudetean de datini  si obiceiuri de iarna “Datina” Ed. a VIII-a – 9 loc I, 2  loc II

V. RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA DE  PERFEC?IONARE/ FORMARE CONTINU?

Pe parcursul sem. I, anul scolar 2012-2013, activitatea  Comisiei de perfectionare/ formare continu? s-a desf??urat conform planului managerial  si programului de activitati.

Comisia s-a preocupat de informarea cadrelor didactice cu legislatia ?colara nou aparut? si  actele normative care reglementeaza sistemul de invatamant.

Perfec?ionarea  personalului didactic ?i didactico-auxiliar a fost realizat? prin:

-          participarea cadrelor didactice la  consf?tuirile organizate la nivelul judetului la Palatul Copiilor Vaslui;

-          dezbaterea in cadrul consiliului profesoral a unor documente de reform? ale M.E.N., tematici metodice ?i educative de actualitate;

-          promovarea activit??ilor desf??urate prin C.C.D. , I.?.J.;

-          ?edintele comisiilor metodice în care s-au discutat programele minimale, planificarile calendaristice, proiectarea ?i desf??urarea lec?iilor prin îmbinarea strategiilor clasice cu cele moderne, în conformitate cu cerin?ele noilor principii didactice.

- s-a actualizat baza de date referitoare la perfec?ionarea/ formarea continua a cadrelor didactice, informarea cadrelor didactice asupra condi?iilor ?i perioadei de înscriere la definitivat sau grade didactice, transmiterea la ISJ Vaslui, a activitatilor de pefectionare la care au participat cadrele didactice ale scolii;

Pe linia perfection?rii s-au desf??urat activit??i demonstrative (lec?ii, spectacole, concursuri):

-        la comisia metodica tehnico-aplicativa  - prof. Chelaru Bogdan , prof. Olaru Constantin, prof. Anusca Doglan Elena, prof. Grosu Constantin

-       La comisia artistica – prof. Bulboaca Alin, prof. Calin Adrian, prof. Mirela Nostoroschi, prof. Varlanuta Alice, prof. Negura Vasile, prof. Talmaciu Romeo,

 

VI.  Activitatea financiara semestrul I  an ?colar 2012 / 2013

Activitatea  finaciar? s-a desf??urat în condi?ii satisf?ctoare. Aloca?iile bugetare primite au acoperit necesarul de pl??i pentru cheltuieli de personal, bunuri ?i servicii ?i asisten?? social?.

S-au achizi?ionat materialele necesare pentru între?inere, materialele didactice în limita referatelor de necesitate întocmite, de?i la sfâr?itul anului financiar 2012, au ramas referate neonorate întocmite de profesorii de la cercurile de muzic? ?i informatic?,  datorit? insuficien?ei fondurilor. S-a realizat ?i achitat  revista Palatului Copiilor Vaslui, s-a desf??urat în bune condi?ii financiare Concursul “Datina” ?i “M??ti populare”.

 

Activitatea cadrelor didactice din semestrul I al fiecarui an ?colar este axat? în principal pe conceperea documentelor ?colare: îmbun?t??iri ale programelor minimale, ale planificarilor, ofertelor educative ale cercurilor, este de asemeni centrat? pe realizarea proiectelor educative propuse Ministerului pentru a fi incluse în C.A.E.N., stabilirea partenerilor ?i a contribu?iilor acestora în cadrul proiectelor pentru a avea asigurat? o bun? organizare a evenimentelor prev?zute în proiecte.

Un efort deosebit al cadrelor didactice, în primul semestru al anului, vizeaz? pregatirea intens? a elevilor încep?tori, pentru ca, în cel mai scurt timp, ace?tia s? ating? performan?ele necesare prezent?rii în concursuri ?i evident ob?inerea unor rezultate meritorii. În paralel cu aceasta, coordonatorii cercurilor cultural- artistice pregatesc recitaluri, concerte, spectacole, expozi?ii, necesare reprezent?rii institu?iei la numeroasele evenimente ale comunit??ii, în aceasta perioad?: festivitatea de deschidere a noului an ?colar, Ziua educa?iei, s?pt?mâna educa?iei globale, s?rb?torile de Cr?ciun ?i Anul Nou, Zilele Eminescu, s.a.

Practic, în mare parte activitatea semestrului I, const? într-o bun? preg?tire a celei din semestrul II, în care se vor culege “roadele”, concretizate în rezultatele ob?inute de copii la concursurile pe specialit??i.

RAPORT   DE  ACTIVITATE

An  ?colar 2012-2013

Semestrul  II

 

Activitatea din semestrul II, al fiec?rui an ?colar, este mult mai intens? decât cea din semestrul I, datorit? faptului c? în aceast? perioad? sunt cele mai multe concursuri înscrise în Calendarul Activit??ilor Educative, emis de M.E.N.

Astfel, au fost organizate în bune condi?ii, cu aprecieri elogioase din partea participan?ilor, cele 9 concursuri na?ionale ?i regionale, aprobate de Minister, concursuri la care am avut o sus?inere deosebit? din partea Inspectoratului Scolar, Casei Corpului Didactic, autorit??ilor locale ( Consiliul Judetean, Primaria Municipiului Vaslui ), a comitetelor de p?rin?i, a unit??ilor ?colare din municipiu, a institu?iilor de cultur? ( Muzeul ?i Biblioteca Jude?ean?, Casa de Cultur? ) ?i a sponsorilor.

Din rapoartele de activitate întocmite de fiecare coordonator de cerc rezult? buna preg?tire a elevilor, materializat? în rezultatele remarcabile ob?inute la concursuri ?i festivaluri organizate în ?ar? ?i în str?in?tate. Apreciem c?, de?i condi?iile de preg?tire se men?in vitrege, datorit? întârzierii lucr?rilor de consolidare - reabilitare a cl?dirii, rezultatele ob?inute cu elevii, au fost uneori peste m?sura a?tept?rilor, aceasta datorit? efortului comun: profesori- elevi- p?rin?i, datorit? bunei colabor?ri între cadrele didactice, între acestea ?i conducerea unit??ii, între conducerea unit??ii ?i reprezentan?ii comunit??ii locale.

 1. I. PROIECTAREA ACTIVIT??ILOR DE CERC

Au fost întocmite planific?rile semestriale pentru activit??ile de cerc ?i pentru comisiile metodice, planurile manageriale, planificarile comisiilor înfiin?ate la nivelul unit??ii;

A fost promovat? oferta educa?ional? a unit??ii ?i a fiecarui cerc, prin diverse mijloace, în inten?ia de a atrage cât mai mul?i elevi la activit??ile extracurriculare; Au fost discutate propuneri ?i stabilite m?suri pentru îmbun?t??irea  activit??ii cercurilor ?i a modului de organizare a concursurilor ce se vor desf??ura în acest semestru.

 1. II. REALIZAREA ACTIVIT??ILOR DIDACTICE

In cadrul activit??ilor derulate cu elevii la cercuri au fost utilizate strategii  didactice moderne, activ-participative, utilizand resurse materiale potrivite (laptop, calculator, imprimanta, videoproiector, planse,s.a.).

Au fost sustinute lec?ii demonstrative în cadrul comisiilor, inspec?ii pentru ob?inerea gradelor didactice, lec?ii în cadrul activit??ii de perfec?ionare metodic?- cerc pedagogic , inform?ri, referate.

 1. III. PROIECTE EDUCA?IONALE, CONCURSURI, SPECTACOLE

În semestrul II au fost organizate urm?toarele proiecte educa?ionale:

La nivel na?ional, cuprinse în C.A.E.N., emis de M.E.N., pentru anul 2013:

“Icoane ?i Ingeri”- Concurs de icoane pe sticl? - coord. prof. Fociak Elena;

“Ritmuri pe portativ”- Concurs de muzica ?i dans, coordonatori: prof. Alis Virlanuta ?i Alin Bulboaca;

Festival Interna?ional de Gimnastic? ?i Dans “Prietenia” - coord. prof. Anusca Doglan Elena

“Cupa Vasluiului”- Concurs de automodele - coord. prof. Olaru Constantin;

“C.I.P.”- Concurs de Informatica - coord. prof. Tonita Aurelia;

“Spune NU”- Concurs pe teme antidrog”- coord. prof. Tonita Aurelia

La nivel regional- cuprinse in C.A.E.R., emis de M.E.N., pentru anul 2013:

“Cupa Podul Inalt”- concurs de ?ah, coord. inv. Grosu Constantin;

“Un click, o idée, o imagine”- Concurs de grafic? pe calculator, coord. prof. Chelaru Bogdan;

“Povestea mea digital?”- Concurs de crea?ie literar?, coord. prof. Gherghe Adrian

SPECTACOLE organizate cu prilejul unor evenimente, cu diferiti parteneri:

1-8 martie, la Casa Corpului Didactic ?i Primaria Municipiului;

Zilele Scolii “Constantin Parfeni”, Vaslui;

Reuniune de proiect international la Scoala “M.Sadoveanu” Vaslui

Gala Olimpicilor Vasluieni- organizator Primaria si I.S.J.Vaslui;

1Mai - Parcul Copou, ac?iune în parteneriat cu Primaria;

Zilele Absolventului de Liceu, organizate de Primaria Vaslui;

1 Iunie- manifestari orgnizate in Complexul Sportiv Strand, S.C.PROXIMA CENTER, SILVER MALL;

Ziua Inv???torului- organizat de C.C.D. si I.S.J. Vaslui

Zilele Vasluiului- organizator, Primaria Vaslui

Turneu de Spectacole in Franta- Corala “Fantasia”.

 

 1. IV. PARTENERIATE  EDUCATIONALE

Au fost incheiate parteneriate educationale cu urmatoarele institutii:

Primaria Municipiului Vaslui,

Casa de Cultura “Constantin Tanase” Vaslui,
Muzeul Judetean “ Stefan cel Mare”, Vaslui,

Biblioteca Judeteana“Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui

Gradinite, scoli si licee din municipiu din judet si din tara,

Palate si Cluburi ale Elevilor.

 

 1. V. PERFEC?ION?RI/ GRADE DIDACTICE

Pe parcursul anulului ?colar 2012-2013, activitatea  Comisiei de perfec?ionare/ formare continu? s-a desf??urat conform planului managerial  ?i programului de activit??i.

Comisia s-a preocupat de informarea cadrelor didactice cu legislatia ?colara nou aparut? si  actele normative care reglementeaza sistemul de invatamant.

Perfec?ionarea  personalului didactic ?i didactico-auxiliar a fost realizat? prin:

-          dezbaterea in cadrul consiliului profesoral a unor documente de reform? ale M.E.N., tematici metodice ?i educative de actualitate;

-          promovarea activit??ilor desf??urate prin C.C.D. , I.?.J.;

Pe linia perfectionarii s-au desfasurat activitati demonstrative (lectii, spectacole, concursuri):

-  la comisia metodica tehnico-aplicativa  - prof. Tonita  Aurelia , prof. Cretu  Mihai,

- La comisia artistica – prof. Fociak  Elena, prof. Dudau  Virgil, prof. Gherghe  Adrian

 1. VI. REZULTATE CONCURSURI

Situa?ia rezultatelor înregistrate la fiecare activitate de cerc, se prezint? astfel:

MATEMATICA APLICATA IN TEHNICA DE CALCUL

Prof. TONITA AURELIA

-          10  locuri  I, 1 locuri II, 10 locuri III – concursuri locale de  matematica  distractiva

-          Concurs  judetean  “Pe urmele  lui Eminescu” –  1 loc III

-          Concurs judetean “Gand de primavara” –  1 loc I

-          Gala  premiantilor Vaslui – 1 loc II, 1 loc III

-          Concurs  interjudetean de martisoare si felicitari ”Martisor” – 5 loc I, 5 loc II, 5 loc III

-          Concurs  interjudetean  de informatica ”Al 4-lea val” – Iasi –  30 martie 2013 –  1 mentiune

-          Concurs regional “Sanatatea ta conteaza” – Botosani – 15.06. 2013 -   1 loc III

-          Concurs  Interjudetean ”Click on you” – Bucuresti –  1 loc I, 2 loc III

-          Concurs  Interjudetean  “Traditiile Japoniei, Ikebana, Origami, Arta decorativa” – Rm.  Valcea – 14-15 iunie 2013 – 1 loc III

-          Concurs interjudetean de informatica “Floare de lotus” – Oradea – iunie 2013 – 2 loc I, 1 loc II, 1 loc III

-          Concurs regional  de desene pe calculator  ”Primavara virtuala” – Huedin –  1 loc I, 1 loc II, 1 loc III, 1 mentiune

-          Concurs interjudetean de  informatica  ”Bucuria Craciunului” – Bucuresti – decembrie 2012 – 2 loc II, 1 mentiune

-          Concurs interjudetean “Visand la stele in universul  copilariei” – Clubul Copiilor  Sebes – iunie 2013  –  2 loc I, 1 loc II

-          Concurs interjudetean “Albul e prea alb si negrul e prea negru in orasul lui Bacovia” – Colegiul  “H. Coanda” Bacau – 2 loc I

-          Concurs interjudetean  de fotografie “  Franturi de clipe” – Liceul “A. Ivireanu” Rm. Valcea – 21 mai 2013 – 1 mentiune, 1 premiu  special

-          Concurs interjudetean de grafica pe calculator  “Un click , o idee, o imagine”  -Vaslui -  3 loc I

-          Concurs interjudetean  “ E ziua  noastra” – CC Tg. Neamt – 1 loc I

-          Concurs Interjudetean “Martisorul in Moldova” – Liceul Teoretic “ V. Alecsandri” Iasi – 21 februarie 2013 – 2 mentiuni

-          Concurs  interjudetean de martisoare “ Firul alb si firul rosu – Intre traditie si inovatie” – CC  Panciu – martie 2013 – 1 loc 2, 1 loc III, 1 mentiune

-          Expozitia  interdisciplinara “Romania Copiilor” – PNC  Bucuresti – 1 loc I, 1 loc III,

-

-          Concurs  national de povesti  ilustrate, desene pe calculator ”Lumea fermecata a basmelorsi calculatorul” – Campina – iunie 2013- 1 diploma de excelenta, 2 loc I, 1 loc III

-          Concurs national “Tehnologii  expres” – PC  Arad – iunie 2013 – 1 loc II, 1 loc III, 1 mentiune

-          Concurs national “ Topul bunelor practice” – PC Zalau – iunie 2013 - 1 loc II

-          Concurs national de prezentari powerpoint  “Pe-un picior de plai” – CC Huedin – mai 2013 – 1 loc I

-          Concurs National “Mesaj de prietenie” – Dorohoi – iunie 2013 – 2 loc I, 1 loc II, 1 loc III

-          Concurs national de aplicatii IT “Pe calculator lucram circulatie sa –nvatam” – CC Fagaras - iunie 2013 – 1 loc I. 1 loc  II, 1 loc III

-          Concurs national de educatie pentru mediu “David impotriva lui Goliat” – CC Dragasani – mai 2013 – 1 loc II,

-          Concurs National de arta fotografica ”Trasee alb negru si color” – Barlad – mai 2012 – 1 loc I, 1 mentiune

-          Concurs educational  national “Soarele si planeta albastra” – CC Tg. Neamt – mai 2013 – 1 loc II

-          Concurs  national  ”Calculatorul  joc si educatie” – Moreni – 1 loc I, 1 loc II

-          Proiect  national “Educatia pentru timp liber al copiilor”  - CC Beclean - martie 2013 – 3 loc I

-          Concurs national de arta popular si creatie literara “Masti populare” – Vaslui – dec. 2012 – 1 loc II, 1 loc III

-          Concurs National de informatica aplicata CIP -  mai 2013 – Vaslui – 5 loc I, 4 loc II, 4 loc III, 3 mentiuni

-          Concurs National pe teme antidrog Spune NU iunie 2013 – Vaslui – 3 loc I, 3 loc II, 4 loc III

-          Festivalul  national al utilizatorilor de PC – „Calculatorul – virtouzitate ?i pasiune” – 6 – 10 iunie 2013 – Turnu Severin -  4 loc I

-          Concurs National „Cupa  municipiului Botosani” – 1-4 august 2013 – Botosani – 1 loc II

-          Festival International „Copil ca tine sunt si eu” – Simeria – 6-8 iunie 2013 – 1 loc III

-          Concurs International de arte plastice “Datini si obiceiuri – forme si culori” – CC Sighetu Marmatiei – mai 2013 – 1 loc I

-          Concurs  international  de logica  matematica ”Genius logicus” – Slovacia -  2 loc I, 2 loc II, 2 loc III, 2 mentiune   - la nivel national – 15.05.2013

-          Concurs  international de logica  matematica ”Genius logicus” – Slovacia – 1 loc I, 1 loc II, 1 loc III – nivel national -01.12.2012

-          Concurs  international de logica  matematica ”Genius logicus” – Slovacia – 4 ”Rezolvator International excellent” – 01.04.2013

-          Concurs  international de logica  matematica ”Genius logicus” – Slovacia – 1 loc III – nivel international -01.12.2012

INFORMATICA

Prof.POPA MIHAELA

-   Concurs national “TEHNOLOGII EXPRESS”- PROGRAMARE C++ -Arad -  1 loc I, 1 loc III

- Festivalul  national al utilizatorilor de P.C.”CALCULATORUL – VIRTUOZITATE SI PASIUNE” - Turnu Severin – 1 loc I, 2 loc II, 1 loc III

- Concurs National „Lumea fermecata a basmelor si calculatorul” – Campina – 3 loc I

- Concursul national pe teme antidrog “SPUNE  NU!” – Vaslui – 3 loc I, 3 loc II, 3 loc III

 

- Concursul interjudetean de informatica “Zilele informaticii dejene”,editia a XIV-a 2013

- sectiunea  PROGRAMARE -1 PREMIU   I  ?i  -2 PREMII SPECIALE ;

-sectiunea          GRAFICA -  1 PREMIU   II  ?i -2 PREMII SPECIALE;

- Concursul interjudetean de informatica “PASTE FERICIT”,2013.

-sectiunea         GRAFICA -  3 PREMIU  I  ?i - 2 PREMIU   II;

- Concursul interjudetean de Grafica pe Calculator ”Un click, o idee, o imagine”,2013.

-sectiunea         GRAFICA- 3 PREMIU  I ;

- Concursul  interjudetean “Tehnica viitorului”, 2013.

-1 PREMIU  I  ?i -1 PREMIU  III;

- Concursul interjudetean “O felicitare in prag de sarbatoare”.

- astept rezultatele

 

PRIETENII POMPIERILOR

Prof. CHELARU BOGDAN MARIUS

-          Concurs International “Cu poluarea nu-I de joaca” – Clubul Copiilor Hu?i: 1 premiu I, 1 premiu II

-          Concurs National de educa?ie pt mediu, "David împotriva lui Goliat" – Clubul Copiilor Drag??ani- 1 medalie, 1 premiu I, 1 premiu II

-          Concurs National “Pasiuni… Pasiuni” – Palatul Copiilor Slobozia- 3 premii I – sec?iunea referate, diploma participare Simpozion National “Pasiuni… Pasiuni”

-          Concurs National “Codrule Codru?ule” – Clubul Copiilor Tg. Neam?- 1 premiu II

-          Concurs National “E ziua noastr?” – Clubul Copiilor Tg. Neam?- 1 premiu II, 1 men?iune

-          Concurs National de jocuri logice – Clubul Copiilor Bârlad- 2 premii II, 1 premiu II, 1 premiu III

-          Concurs National “Trasee in Alb-Negru si Color” - Clubul Copiilor Bârlad- 1 premiu I

-          Concurs Interjude?ean "Un CLICK, O IDEE, O IMAGINE" – Palatul Copiilor Vaslui, 3 premii I, 1 premiu II

-          Concurs National “Arta si Ecologie” – Clubul Copiilor Tg. C?rbune?ti- A?tept rezultate

-          Concurs National “ Zilele Europei” – Palatul Copiilor Alexandria- A?tept Rezultate

 

 

 

MUZICA USOARA, VOCALA SI INSTRUMENTALA

Prof. BULBOACA ALIN CONSTANTIN

-             23 martie – concurs international ‘Ghiocelul de argint”,Arad – 2 locuri I: Denisa Bughelea si Briana Corlatan, un loc II: Alexandra Pinzaru

-          30 martie – concurs national “Ghiocelul de argint”, Barlad – 2 locuri I:Laura Maria Mandache si Diana Irimia, un loc III: Alesiia Balauta

-          12-13 aprlie – concurs national “Lucky kids”,Roman – 1 trofeu: Diana Irimia

-          11-12 mai – concurs national “Florile copilariei”,Barlad – 2 locuri I:Diana Irimia si Maria Cosma

-          17-21 aprilie – concurs international” The World Festival of Creativity in Schools”  - menzzione speciale – grup Melody

-          18 mai – organizarea concursului national “Ritmuri pe portativ”

-          31 mai-01iunie – concurs national “Vis de stea”,Moinesti – 1 loc I: Diana Irimia

-          23 iunie – concurs national “Camena”,Piatra Neamt – 1 mentiune:Denisa Burghelea

-          28 iunie – concurs national “Aschiuta”,Bacau – 1 loc II:Diana Irimia

-          30 iunie – concurs national “Stelute de vara”,Odobesti,Vrancea -

CREATIE/ CENACLU LITERAR

Prof.GHERGHE ADRIAN

-          Concurs Interna?ional Basmele Reginei Maria, Bucure?ti, iulie – 2 locuri I,1 loc II

-          Concurs Na?ional de Crea?ie Haiku, Craiova- 2 locuri I, 1 loc II, 2 loc III

-          Concurs Na?ional de Crea?ie – Pânza Penelopei- 4 locuri I

-          Concurs Na?ional de Crea?ie, „Doin?, doin?...”, Putna- 1loc I, 1 loc II, 1 loc III

ETNOGRAFIE SI FOLCLOR

Prof. CALIN ADRIAN

-  Concurs national de muzica populara “Cantec drag din plai strabun”, aprilie 2013, Vaslui: 1 premiu II; 2  premiu III; 2 Mentiuni; Premii speciale.

- Concurs judetean “Primavara in cantec si poezie” Ed. I, Faza a II-a, organizat la Biblioteca Judeteata “Nicolae Milescu Spatarul”, aprilie 2013, Vaslui,: 3 premii I; 3 premiu II;

- Festivalul judetean “Florile copiilariei”, 23 martie 2013, Barlad: 6 premii I; 1 premiu II;

- Festivalul international de muzica populara “Mugurelul”, Editia a IX-a, 21-23 iunie 2013, Dorohoi: 1 premiul III;

-  Cocursul judetean “Cantecul din zona mea”, 24 iunii 2013, Vaslui: 3 premii I;

- Concurs national de folclor pentru copii si tineri “Floare de tei” – Editia a XIV-a 13-15 iunie 2013, Corabia – Judetul Olt: 1 premiu II;

- Concurs de muzica populara “Cantec strabun”, editia a VII-a iunie 2013, Alba Iulia: 1 premiu III

- Festival judetean , Ed. I 18 august 2013, Solesti si 25 august 2013 Munteni de sus – „Sa ne cunoastem  radacinile” – 1 loc I, 4 loc II, 3 loc III, 2 mentiuni

 

PICTURA

Prof. FOCIAK ELENA

-  Concursul Interjude?ean de Pictur? “Armonii” – Alexandria – Teleorman- 1 premiu II, 1 premiu III, 2 mentiuni

- Concursul Na?ional  de Art? Plastic? “E ziua noastr?” –Piatra Neam?-  2 premii I, 2  premiI III

- Concursul Na?ional de Art? Plastic? ‘Icoane ?i Ingeri” – Vaslui, 1 premiu I, 2 premii II, 1 mentiune

 

ARTA TEXTILA/ CULTURA SI CIVILIZATIE ENGLEZA

Prof. NISTOROSCHI MIRELA

- Concurs National “Obiecte decorative si vestimentare”, Barlad 1 loc I, 1 loc II, 1 loc III;

- Concurs National de Educatie pentru Mediu “David Impotriva lui Goliat”, Dragasani,

Valcea: 1 loc I;

-Concurs Regional “Martisor- 2013”, P.C.Vaslui:1 loc I, 1 loc II si 1 loc III;

-Concurs Interjudetean “Traditiile Japoniei, Ikebana, Origami, Arta decorativa”,

Ramnicu Valcea- locul II

-Diploma de Participare la Competitia Nationala “Sportul Contra Droguri”

-Simpozion Judetean “Drogurile- vise naruite”- locul I si Diploma pentru participare

-‘Diploma de excelenta pentru promovarea activitatilor cultural si artistice”- Radio Iasi.

FANFARA

Prof. TALMACIU ROMEO

Concursuri interna?ionale :

-          Concursul International „Ofranda Sunetului” Palatul Copiilor Iasi 5 aprilie 2013 Premiul I

-          Festivalul international de dans PRIETENIA, 5 iunie 2013

Concursuri na?ionale:

-          Olimpiada de muzica instrumental, faza zonala 7-9 Martie 2013  P.Neamt, Premiul I , Macarov Daniel clasa a III a si Ticu Marian clasa aVIII - premiul III

-          Concursul national al fanfarelor Cozmesti 24 iunie 2013 Premiul II

-          Festivalul national al muzicii de Fanfara –Alba 28,29,30 iulie 2013

-          Concursul national de muzica si dans Ritmuri pe portativ Vaslui –Copou 18 mai 2013 orele 10-18 si MEMBRU IN JURIU
Concursuri judetene :

-          Concursul judetean de interpretare instrumentala Barlad 3-4 Aprilie 2013….Rusu Casuian –Premiul I, Mumuruz Stefan-Premiul II, Costandache Stefan-Premiul II, Ticu Marian -PremiulI, Macarov Daniel PremiulI

-          Olimpiada de muzica instrumentala…faza pe judet 20 februarie 2013 - Scoala nr.9- 2 locuri II , 2 locuri III, 2 locuri I sc.6  Vaslui

 

DANS MODERN/ CONTEMPORAN

Prof. ANUSCA- DOGLAN ELENA

a. Concursuri interna?ionale :

-          Festivalul International de Gimnastica si Dans  "Cupa Baraoltului" 2013:
Clasele I- IV, duetul  coregrafic “Speranta”: locul III – dans de societate ;

-          Festivalul International de Gimnastica si Dans  "Prietenia" 2013:
Clasele I- IV, ansamblul coregrafic “Speranta”: locul I ( majorete ),  locul I (dans de societate )
Clasele V- VIII, ansamblul  coregrafic “Star’ S  Dance”:locul I ( dans de societate )

Clasele I- VIII, ansamblul  coregrafic “Prietenia”:locul I ( dans de societate )

-          Festivalul Interna?ional de ?tafete, Parcursuri Aplicative si Dans “Fair-Play”- 4 locul I

-          b. Concursuri  na?ionale :

-            Concursul National de Dans  "Flori  pentru  mama", Focsani 2013:
Clasele V- VIII, ansamblul  coregrafic “Star’ S  Dance”: locul I ( dans de societate );

-          Concursul National   "Meridianele Dansului", Onesti 2013:
Clasele I- IV, ansamblul coregrafic “Speranta”: locul III ( dans de societate )

-          Clasele V- VIII, ansamblul  coregrafic “Star’ S  Dance”: locul I ( dans de societate);

-          Concursul  National  de Dans  "Ritm", Botosani  2013:

Clasele I- IV, duetul coregrafic “Speranta”: locul II ( dans de societate )
Clasele V- VIII, ansamblul  coregrafic “Star’ S  Dance”:  locul I ( dans de societate);

Concursul  National  de Dans  si Costume Eco  "Fantezii de vara", Barlad 2013:
Clasele I- IV, ansamblul coregrafic “Speranta”: locul I ( dans de societate )

-          Concursul  National  de  Muzica si Dans  "Ritmuri pe portativ", Vaslui 2013:
Clasele I- IV, ansamblul coregrafic “Speranta”:  locul I ( dans de societate )
Clasele V- VIII, ansamblul  coregrafic “Star’ S  Dance”:locul I ( dans de societate );

-          Concursul National “Sa dansam Impreuna” , Adjud 2013

-          Clasele V- VIII,  grupul  coregrafic “Prietenia”: locul I ( dans sportiv );
c. Concursuri  interjudetene

-          Festivalul Interjudetean  de Gimnastica si Dans “Ritmurile Tineretii”:

Clasele I- IV, ansamblul coregrafic “Speranta”:locul I ( dans de societate )
Clasele V- VIII, ansamblul  coregrafic “Star’ S  Dance”: locul I ( dans de societate )

-          Concursul  Interjudetean  de Dans  si Costume Eco "Fantezii de vara", Barlad 2013:

Clasele V- VIII, ansamblul  coregrafic “Star’ S  Dance” - locul I (dans de societate )

 

GIMNASTICA RITMICA

Prof. VIRLANUTA ALIS

-      Concursul Interjudetean de  Gimnastica si dans  ”Ritmurile Tineretii” - 4 Locuri I

Formatia Style _- Dans modern – locul I

Formatia Best- Scoala nr 2 + Palatul Copiilor – Dans Modern –Locul I

Formatia de dans sportiv- Scoala nr 8+ Palatul Copiilor – Locul I

Formatia de dans spaniol- Gradinita 12+ Palatul Copiilor – Locul I

-          Concursul National de Muzica si Dans ”Ritmuri pe Portativ”- Vaslui ed. I  - 3 Locuri I

Formatia ”Style”- dans modern – locul I

Formatia ”Best”- Scoala nr 2+ Palatul Copiilor – locul I

Formatia de dans sportiv- Scoala Nr 8 + Palatul Copiilor – locul I

-          Concursul National de Gimnastica si dans – Calarasi - 2 locuri I

Formatia ”Style”- dans sportiv- locul I

Formatia ”Style”- gimnastica ritmica- locul I

-          Concursul National de Gimnastica si dans ”Flori pentru Mama”- Focsani - 2 locuri I

Formatia ”Style”- dans modern – locul I

Formatia ”Style”- dans sportiv- locul I

-          Festivalul international de Gimnastica si dans ”Prietenia”- Vaslui - 5 locuri I

Formatia ”Style”- dans modern – locul I

Formatia ”Best”- dans modern – Scoala nr 2+ Palatul Copiilor - locul I

Formatia ”Style”- gimnastica – locul I

Formatia de dans sportiv- Scoala nr8+ Palatul Copiilor –locul I

Formatia ”Style”- dans sportiv- locul I

-          Festivalul Interna?ional de ?tafete, Parcursuri Aplicative si Dans “Fair-Play”- 2 locul I

 

 

 

PIAN/ AUTOMODELE

Prof.OLARU CONSTANTIN

-          Concurs National de pian “Prietenii muzicii”, Satu-Mare- 4 locul I+ Premiul special pentru interpretare;

-          Concurs International de interpretare pianistica, Sofia, Bulgaria- Premiul special al juriului;

-          Concurs international “Ofranda sunetului”, Iasi- locul I ; Premiul special pentru interpretare

-          Concurs international “Micul virtuoz”, Bucuresti- 5 locul I;

-          Finala Campionatului National de automodele, clasele 1/12 EB, TRACK, 1/10 G.T.- 1 loc I, 2 locul II, 2 locul III;

-          Concurs National “Hanri Coanda”, Pucioasa, 2 locul I, 2 locul II;

-          Concurs National “Cupa Vasluiului”- 3 locul I, 1 loc II;

-          Concurs National de navomodele, Amara- 4 locul I;

-          Concurs National de automodele, Amara- 4 locul I, 1 loc II, 1 loc V;

-          Concurs National de automodele “Cupa Ciuc”, Miercurea Ciuc- 3 locul I, 1 loc II, 1 loc III, 1 loc IV;

-          Concurs National “Cupa Bicazului” si “Cupa Cimentul”- 4 locul I, 3 locul II, 1 loc III.

 

ANSAMBLUL “IZVORASUL”

Corep. BARZU DANUT

-          Concurs International “Ofranda sunetului”- Palatul Copiilor Iasi- locul I;

-          Concurs regional “Pe-o gura de rai”- P.C.Focsani- locul I

 

SAH

inv. GROSU CONSTANTIN

-          Concursul Regional de ?ah Cupa „Podul Înalt”, Vaslui, 25-27 iunie 2013;

Palatul Copiilor Vaslui – locul I

Dinu Sergiu Andrei – locul I, OPEN 18 ANI

Bighiu Rares – locul I, OPEN 10 ANI

-          Concursul Regional de ?ah Cupa ?colii „Vasile Alecsandri” Vaslui, iulie 2013;

Palatul Copiilor Vaslui – locul I

-          „Cupa Bucovinei”, Suceava, 29 – 31 iulie 2013; (amanat pentru septembrie )

-          Cupa SERGENTUL, Vaslui, 19 – 21 iulie 2013

Filipescu Radu, locul I, OPEN 12 ANI

Pancu Veniamin Mihai, locul I OPEN 18 ANI

-          „Cupa Municipiului Boto?ani”, Boto?ani, 1 – 3 august 2013;

Palatul Copiilor Vaslui – locul al II – lea

Maftei Robert Constantin – locul I, baieti 16 ani;

Bighiu Rares – locul I, baieti 8 ani;

Zota Elena Denisa – locul al III – lea, fete 12 ani

-          „Cupa Municipiului Buz?u”, Buz?u, 9 – 11 august 2013;

Palatul Copiilor Vaslui – locul al II – lea

Popa Dragos, locul al III – lea, baieti 14 ani

-          Cupa Municipiului Vaslui, 17 – 18 august 2013

Juniori: locul  I, Pancu Veniamin Mihai , locul II, Dinu Sergiu, locul  III, Prelipceanu Ciprian

Baieti 14 ani: locul I, Popa Dragos; 12 ani: locul I, Baciu Eduard Alexandru

Baieti 10 ani: locul I, Haulica Tudor;      Baieti  8 ani: locul I, Bighiu Rares

Fete:       locul      I, Ioan Narcisa Gabriela

-       „Festivalul ?ahului Juvenil”, Constan?a, 26 – 29 august 2013.

Palatul Copiilor Vaslui – locul al III – lea;

Filipescu Radu – locul I, categoria b?ie?i 12 ani;

Pancu Veniamin Mihai + locul al II – lea, categoria b?ie?i 14 ani;

Toma Ionu? Cristian – locul al III – lea, categoria b?ie?i 8 ani;

Baciu Eduard Alexandru – locul al III – lea, categoria b?ie?i 12 ani;

Zota Denisa Elena – locul al III – lea, categoria fete 12 ani;

Gu?u Ilinca – locul al III – lea, categoria fete 10 ani.

 

CARTING / TENIS DE MASA

Prof. CRETU   MIHAI

Concurs  local de karting – Vaslui -

Concurs  judetean de  tenis  de  masa – 1-7 arilie 2013 – Scoala nr. 5 Vaslui – 3 loc I, 4 loc II, 3 loc III, 2 mentiuni

Concurs interjudetean de karting  ”Asii  volanului” – Braila -  1 loc I, 5 loc II

Festivalul International de Stafete Parcursuri Aplicative ,,Fairplay – Vaslui – 1 loc II, 1 loc III

 

 1. VII. ARTICOLE  ?COLARE, REVISTE,  ARTICOLE ÎN PRES?

Toate activit??ile proiectate ?i organizate de institu?ia noastr? sau de institutii partenere, precum ?i rezultatele ob?inute de elevi, au fost mediatizate prin articole în presa sau interviuri radio- tv. Au fost filmate ?i difuzate spectacole,vernisaje ale unor expozi?ii, au fost invita?i în studiorile mai multor televiziuni elevi, cadre didactice, conducerea unit??ii, pentru a relata diferite evenimente din via?a ?colii, dar ?i pentru a ne populariza oferta educa?ional?.

 

 1. VIII. CONSILIEREA ELEVILOR   ?I  A P?RIN?ILOR ( SEDINTE )

 

Pentru fiecare deplasare la concursuri în ?ar? ?i str?inatate s-au facut sedin?e cu elevii ?i parin?ii c?arora li s-au prezentat condi?iile în care s-a efectuat deplasarea ?i regulile necesar a fi respectate pentru siguran?a c?l?toriei.

Consilierea elevilor ?i p?rintilor a mai vizat ?i alte aspecte legate de modul de prezentare la concursuri, de comportamentul în timpul competi?iilor ?i de con?tientizarea nivelului performan?ei atinse de fiecare elev în parte.

 

 1. IX. BAZA MATERIAL?

 

Cercurile au dotare corespunz?toare pentru desf??urarea activit??ilor educative, îns? acolo unde a fost necesar s-au completat ?i îmbun?t??it, în fun?ie de fondurile disponibile.

Au fost asigurate fondurile necesare organiz?rii concursurilor din C.A.E.N. ?i C.A.E.R. precum ?i sumele necesare deplas?rii elevilor la concursurile organizate în ?ar?.

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. Mirela Nistoroschi

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Octombrie 2013 13:36